visie en doelstellingen

visie en doelstellingen

Algemene missie KFC Nijlen

Als voetbalclub wil KFC NIJLEN minimaal een rol spelen in de linkerkolom van eerste provinciale, maar met ambitie om een vaste waarde te worden / zijn in 3de Nationale VV van Voetbal Vlaanderen.

Met de jeugdteams willen we niet alleen gewestelijk / recreatief voetballen, maar ook een vaste waarde zijn en blijven met een opleiding op provinciaal niveau voor onze betere jeugdspelers.    Onze club heeft de ambitie om driejaarlijks een 2-sterren kwaliteitslabel te behalen met oog op jeugdvoetbal op provinciaal niveau.

KFC NIJLEN streeft naar een degelijke uitbouw van haar organisatie en heeft een infrastructuur die top is in de regio.

We willen financieel gezond zijn en haar goede jeugdwerking consolideren en verder uitbouwen. 

KFC NIJLEN wenst het sportieve uithangbord te zijn van groot-Nijlen en wil een maatschappelijke rol vervullen waar verdraagzaamheid, sportiviteit, eerlijkheid, vertrouwen, waarden, normen en respect voor diversiteit hoog in het vaandel staan.

We leren onze spelers om voor iedereen het nodige respect op te brengen, onafhankelijk van kleur, afkomst, religie of overtuiging. Wij onderschrijven het anti-geweld credo en het sociaal charter van de KBVB en voetbal Vlaanderen.

We leren spelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren.   Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven het Fair-Play reglement van UEFA.

 

Algemene visie KFC Nijlen

De kern waar het binnen onze vereniging om draait is het aanbieden van voetbal(plezier) aan al zijn spelers waardoor elke speler zijn/haar persoonlijke droom, kan waarmaken en zijn/haar favoriete sport “voetbal” kan beoefenen op zijn/haar eigen niveau (  Regionaal – Provinciaal ). Elke speler moet kunnen spelen en trainen in een team (selectie) waarin hij ingegeven door zijn kwaliteiten en ook zijn gebreken thuishoort. 

Enerzijds willen wij de laagdrempeligheid van onze club garanderen, anderzijds willen we gelijktijdig erkend blijven als club met een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding.  

Iedere speler, ook hij die de A-kern niet haalt, moet een warm en positief gevoel overhouden aan zijn verblijf in onze rangen. 

We hanteren winnen als basisattitude, maar het leerproces, plezier en kameraadschap moet primeren.

Wij willen onze SPORTIEVE ROL in de regio bestendigen:

 • Door het ontdekken en verzamelen van de meest talentrijke spelers uit de regio.
 • Door het aanbieden van een breed motorische vorming die jongeren opleidt met als specialisatie voetbal.
 • Door technisch verzorgd voetbal te prediken en in die filosofie zijn spelers op te leiden.
 • Door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken voor het volwassenvoetbal en bij uitbreiding het latere leven.
 • De individuele ontwikkeling v/d speler staat centraal en beoogt een ontwikkeling om te kunnen functioneren als individu in een teamsport. 

 

KFC Nijlen wil ook haar SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE ROL in de regio bestendigen.  

KFC NIJLEN wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen.

Het financieel beheer van KFC NIJLEN wordt gevoerd in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen.  Binnen onze visie maken wij geen onderscheid tussen jeugd- en seniorenwerking.

 

Identiteit en waarden van onze club

KFC NIJLEN wil haar missie waarmaken door een cultuur te creëren die gebaseerd is op waarden. Dit zijn leefregels waaraan iedereen van KFC NIJLEN zich houdt, zowel de jongste jeugdspeler als de voorzitter. Alleen als iedereen volgens die waarden handelt, is er voldoende samenhang en interne kracht binnen de club om de doelstellingen te bereiken.   We besteden daarom bijzondere aandacht  aan de interne communicatie van de waarden.

 

Onze kernwaarden:

 • Team. 

De voetbalsport is een teamsport. Daarom handelen we bij KFC NIJLEN als één team. Niet alleen op het terrein, maar ook ernaast. Wij hebben één gemeenschappelijke visie en weten dat het team als geheel sterker is dan de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken.

 • Respect. 

We tonen respect voor iedereen van KFC NIJLEN en iedereen waarmee we in  contact komen. Van terreinverzorger over supporter tot tegenstrever en scheidsrechter.

 • Ambitie. 

We hebben ambitie en streven naar uitmuntendheid maar we doen dit op een    sportieve en eerlijke manier en zullen ons daarvoor gemotiveerd en met een positieve houding inzetten. Wij houden vast aan onze beginselen van goed beheer op sportief en extra-sportief gebied.

 • Progressie. 

KFC NIJLEN bouwt constant aan haar toekomst en wil op verschillende vlakken progressie maken en zich verder ontwikkelen: individuele en collectieve progressie, blijvend bouwen op de jeugd en continue verbetering nastreven op alle vlakken. We willen leren van onze fouten en op regelmatige basis zullen we ons eigen functioneren toetsen door permanent te evalueren.

 • Passie. 

We hebben bij KFC NIJLEN passie en dat willen we uitstralen als een vooraanstaande club in de regio.  “Voetbal speel je met de borst vooruit”. Een passie die ons allemaal met elkaar verbindt.

 • Eenvoud. 

Met beide voeten op de grond, streven we bij KFC NIJLEN naar eenvoud. Wij houden vast aan een goeie structuur en staan open voor continue verbetering zonder hoogmoedig te worden. Alle leden binnen KFC NIJLEN moeten zich goed voelen door  eenvoud.

 • Nederigheid. 

We werken bij KFC NIJLEN continue aan nederigheid door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht, laat staan opeisen, van eer. Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid dient niet verward te worden met een gebrek aan zelfwaardering. Het is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie.

 

Visie op het eerste elftal

KFC NIJLEN wil minimaal een rol spelen in de linkerkolom van eerste provinciale, maar met ambitie om een vaste waarde te worden / zijn in 3de Nationale VV van Voetbal Vlaanderen.

We zullen steeds werken met een A-kern van maximaal 20 spelers, waarin eigen jeugd steeds een degelijke kans krijgt om zich op niveau van de eerste ploeg te tonen.    

Bij de aanwerving van nieuwe spelers zullen vooral spelers uit de regio worden aangetrokken, bij voorkeur woonachtig op minder dan 25 km van KFC Nijlen.

Doelstelling is om in de A-kern steeds minstens 5 spelers op te nemen tot en met 21 jaar, bij voorkeur eigen jeugdspelers / spelers die minimaal 3 jaar in de jeugdreeksen van KFC Nijlen aangesloten zijn .

KFC Nijlen zal niet afwijken van de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen om telkens minstens twee -21-jarigen op te nemen in de wedstrijdselectie.    

Bij de start van een nieuw seizoen zullen telkens minstens 2 spelers uit de beloften deel uitmaken van de volledige voorbereiding van de A-kern.   De technische staf beslist op het einde van die voorbereiding of deze 2 spelers vast bij de A-kern blijven voor de rest van het seizoen.

 

Missie / rol van onze jeugdopleiding 

«Voetbal is een school van het leven »

 • We willen onze spelers educatieve waarden inprenten (beleefdheid, respect, hygiëne).
 • “Team Spirit” is belangrijk (de “ik” vergeten voor de “we”).
 • KFC Nijlen wil in haar opleiding voetbalplezier (FUN), voetbalopleiding (FORMATION) en verdraagzaamheid (TOLERANCE) hand in hand laten gaan.
 • Het opleiden van voetballers bij KFC Nijlen gebeurt met respect voor onze typische eigenheid: creativiteit en kameraadschap!
 • De jeugdopleiding van KFC Nijlen moet synoniem zijn voor attractief, geïnspireerd, intelligent, dominant en gedurfd voetbal.
 • Ons voetbal moet bovendien gekenmerkt worden door een onvoorwaardelijke overgave en beleving. Jeugdvoetbal als "individuele sport met een collectief karakter" is hét uitgangspunt voor onze jeugdopleiding en voor élk van onze jeugdopleiders.

 

OP SPORTIEF VLAK WILLEN WE VOLGENDE EIGEN CLUBACCENTEN IN ONZE JEUGDWERKING ZIEN TERUGKOMEN :

 • Creativiteit, durf, lef en zelfvertrouwen worden ten volle aangemoedigd;
 • De basistechnieken worden geperfectioneerd zodat een vlotte balcirculatie kan worden gegarandeerd;
 • We zoeken altijd naar voetballende oplossingen ( geen “kick and rush” );
 • Onze doelmannen voetballen mee en zorgen voor gerichte opbouw van achteruit;
 • We sturen elkaar door onderlinge coaching;
 • Samen aanvallen, samen verdedigen !    We streven naar vlotte omschakelingen;
 • Fair play is steeds een prioriteit;
 • Opleiding gaat VOOR resultaat.

 

KFC NIJLEN wil een herkenbaar voetbal brengen bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk vanuit een verzorgde opbouw. Om dit te bereiken wordt er een duidelijk opleidingstraject vastgelegd voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen per leeftijdsgroep.

Tijdens de opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling van de spelers.
FUN + FORMATION gaan hand in hand ; belangrijkste doelstelling is dat de jeugdspeler zich amuseert en plezier heeft in voetbal. Uiteraard is het de bedoeling om deze FUN steeds te creëren in een opleiding, opvoeding en ontwikkeling van die speler.

DE SPELER STAAT STEEDS CENTRAAL !

De   totale   jeugdwerking  van   KFC Nijlen  schaart   zich   volledig   achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport.

Hierdoor gaan wij de verbintenis aan om alle jeugdspelers minstens 50% van de totale wedstrijdduur te laten spelen. Daarvoor nemen we de gemiddelde  speeltijd van de laatste 4 wedstrijden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!