aangifte ongeval

aangifte ongeval

AVJO = Contactpersoon voor de jeugd bij sportongeval:

Tim Yperman      0478/80 44 90    [email protected]

Wat te doen bij sportongeval?

Heb je een blessure opgelopen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts (in geval van heel ernstige blessure) of met een kine ( lichtere blessure ).    

Voor een kine werken we samen met Bram te Rijdt en Boris De Koninck in Nijlen (http://www.kinesitherapieterijdt.be / 0476 94 54 87 ).    Je hebt vrije keuze van kine, maar indien mogelijk willen we naar onze clubkine doorverwijzen.

belangrijk : jeugdspelers die langer dan 2 weken inactief geweest zijn wegens blessure moeten verplicht een toelating voorleggen van de behandelende geneesheer en/of de voormelde kinesist om opnieuw deel te nemen aan een groepstraining of een wedstrijd.

 

Procedure verzekering –  stappenplan

NB : De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

WAT TE DOEN BIJ EEN KWETSUUR VOOR VERZEKERING? 

  1. Een ongevalsaangifte vragen aan je afgevaardigde (bij wedstrijd) of op het jeugdsecretariaat.   Je kan het ook HIER downloaden.
  2. Bij doktersbezoek de ongevalsaangifte laten invullen.   Speciale behandelingen (bv. kiné) dienen door de dokter vermeld te worden op de ongevalsaangifte !
  3. De door de dokter ingevulde ongevalsaangifte + KLEVER ZIEKENFONDS onmiddellijk bezorgen aan TIM YPERMAN via mail naar [email protected] ten laatste 14 dagen nà het ongeval.   
  4. De ongevalsaangifte wordt door ons verzonden naar de K.B.V.B. en verder nauwgezet gevolgd.   
  5. Na enkele dagen ontvangen wij een ontvangstmelding van de K.B.V.B. (voorzien van een dossiernummer).
    De GC zal u dit (gekleurd) formulier bezorgen via de trainer of AVJO.   Kijk na of de KBVB speciale behandelingen toestaat. 
  6. NA VOLLEDIGE GENEZING dient dit gekleurd formulier ingevuld te worden door de behandelende arts.      Op dit ogenblik is de speler opnieuw speelgerechtigd.
    Het (gekleurd) formulier moet dan onmiddellijk bezorgd worden aan de AVJO.

opgelet

Spaar alle attesten van mutualiteit en hospitalisatieverzekering, alsook speciale  facturen  van  ziekenhuis en andere mogelijke kosten om die te kunnen indienen na de behandeling en herstel.

Het herstelattest dat je ontvangt een paar weken na de aangifte moet ingevuld worden door de dokter om verder je voetbalactiviteit te kunnen uitoefenen.

Opgelet: voor kine wordt alleen een vergoeding toegestaan indien dit vooraf wordt aangevraagd gestaafd door een doktersvoorschrift. 

Het toegekende bedrag wordt eerst ontvangen op de rekening van KFC Nijlen en wordt dan doorgestort.

 

CONTACTEER ZEKER ONZE VERANTWOORDELIJKE TIM YPERMAN VIA MAIL, SMS, OF TELEFOON!

 

KFC NIJLEN HEEFT GEEN ENKELE INSPRAAK IN DE BESLISSING OVER HET AL DAN NIET AANVAARDEN VAN HET DOSSIER EN/OF HET TOTAAL BEDRAG VAN DE TERUGBETALING. ALS CLUB KUNNEN WIJ ENKEL ZORGEN DAT ALLE DOCUMENTEN TIJDIG VERSTUURD WORDEN. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SPELER EN/OF OUDERS ZELF OM ALLE DOCUMENTEN TIJDIG EN CORRECT INGEVULD AAN ONS TE BEZORGEN, EVENALS HET CORRECT UITVOEREN VAN DE VOOROPGESTELDE PROCEDURE!

 

EHB(S)O :

op onze website https://nijlen.voetbalassist.be/234/ehbso/ kan je de meest voorkomende sportongevallen terugvinden met tips voor de behandeling ervan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!